İnteraktif CD

22 Mayıs 2006 - 26175          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına,Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri   - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri