İnteraktif CD

14 Mayıs 2006 - 26168          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına,Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli ve Yaygın Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitsi Bitki Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Genetik Hastalıkları Doğumöncesi Tanı ve Biyoteknoloji Uygulama, Araştırma Merkezi (GENTAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar