İnteraktif CD

11 Mayıs 2006 - 26165          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2006/10386 Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Beyanla Birlikte Katılmamız Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 160)- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 160)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/25)

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/2)- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/2)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 13)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları