İnteraktif CD

10 Mayıs 2006 - 26164          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5495 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 5495 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/10385 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Diplomat Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Arsa Takasına İlişkin Olarak Nota Teatisi Suretiyle Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10393 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Uygunluk Değerlendirmesi ve Tüketici Haklarının Korunması Alanlarında İşbirliğine Dair Niyet Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10382 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Okan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mülki İdare Amirleri Atama,Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)

- Madde Bağımlılığı Merkezlerinde Görev Yapacak Personelin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

- Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ (No: 2006/19)- Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ (No: 2006/19)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/27)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/27)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/29)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları