İnteraktif CD

07 Mayıs 2006 - 26161          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2006/10370 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2006/10370 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10362 Kütahya İlinde Bulunan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2006/10365 BMGK Kararı ile Oluşturulan Yaptırımlar Komitesi Listesinden Adları Belirtilen Kişilerin Çıkarılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doğu Dilleri, Tarih ve Kültürlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik