İnteraktif CD

06 Mayıs 2006 - 26160          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 874 (10/41, 170, 177, 263, 295) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10349 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Zile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun Adının Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2006/10350 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Amasya İlinde Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (6) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10372 Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10374 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Avrupa Birliği Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10379 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar- 2006/10379 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar

- 2006/10392 Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair 2000/1260 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ortak Transit Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ortak Transit Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/23)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/25)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/38 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/63 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/38 (1412 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/63 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları