İnteraktif CD

05 Mayıs 2006 - 26159          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2006/10344 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar- 2006/10344 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

Atama Kararları

- Milli Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- 2006/10343 İstatistik Konseyi Yönetmeliği- 2006/10343 İstatistik Konseyi Yönetmeliği

- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği

- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları