İnteraktif CD

01 Mayıs 2006 - 26155          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıt, Nakil,Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliği- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıt, Nakil,Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliği

- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik