İnteraktif CD

28 Nisan 2006 - 26152          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10275 Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Uygulanacak Ortaöğretim Sisteminin Reformuna Yönelik Ortaöğretim Projesi'nin Finansmanı İçin Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Krediye İlişkin Anlaşma ve Eki Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

TÜZÜKLER

- 2006/10330 Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük- 2006/10330 Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

- 2006/10331 Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük- 2006/10331 Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

- 2006/10332 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2006/10332 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2006/10333 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2006/10333 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

- 2006/10334 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük- 2006/10334 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

- 2006/10335 Hazırlama, Tamamlama,Temizleme İşleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük- 2006/10335 Hazırlama, Tamamlama,Temizleme İşleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük

- 2006/10336 Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2006/10336 Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10341 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine/Belediyelere Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Yapılacak Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2006/10341 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine/Belediyelere Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Yapılacak Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 2)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 438)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 438)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/5)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/26)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/27)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/28)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 10 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları