İnteraktif CD

24 Nisan 2006 - 26148          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/10232 Güney Doğu Avrupa Kültür Bakanları Konseyi 31/3/2006 - 31/3/2007 Dönemi Kültür İşbirliği Eylem Planı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10256 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dokuz Eylül Üniversitesi Güç Elektroniği ve İşaret İşleme Teknolojileri Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Öğretmenlik Mesleki Eğitim Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Mesleki Eğitim Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Hazırlık Sınıfları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik