İnteraktif CD

20 Nisan 2006 - 26145          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10266 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar- 2006/10266 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir, Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

- 2006/10303 406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 29 uncu Maddesi ve 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Bağlı (E) İşaretli Cetvelin 64 üncü Sırasına Göre Yapılacak Ödemelere İlişkin Karar

- 2006/10316 e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar- 2006/10316 e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik- Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Niğde Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2)

- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 3)- Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 3)

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 10)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

- Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/24)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/22)

- Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 48)

- Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)- Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları