"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çevre ve Orman Bakanlığından

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (2002/49/EC)

Resmi Gazete Tarihi:19.04.2006

Resmi Gazete Sayısı:26144

MADDE 1 - 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Şikayetlerin değerlendirilmesinde; bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin (e) bendine istinaden ölçüm, denetim, izleme, izin ve yaptırım konularında Bakanlıkça belirlenmiş eğitim programını tamamlayanlardan, en az dört yıllık üniversiteden mezun olmuş personelin gözetiminde en az bir personel görevlendirilir. Ayrıca bu Yönetmelik kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanı bulundurulur."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"GEÇİCİ MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sertifikalar, 1/7/2007 tarihine kadar istenmez. Bakanlık; faaliyetin türü, etkilediği alan ve oluşturacağı gürültü rahatsızlığını dikkate alarak faaliyet sahibinden, akustik konusunda akademik çalışmaları bulunan kişilerden yararlanılmasını isteyebilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şikayetlerin değerlendirilmesinden sorumlu personel için gerekli olan eğitim programını tamamlama şartı 1/1/ 2008 tarihine kadar aranmaz."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yürürlük

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

tammetin.jpg (2780 bytes)