İnteraktif CD

14 Nisan 2006 - 26139          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği- Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği

- Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik- Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

- Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2006/5)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) (Seri No: 5)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları