İnteraktif CD

12 Nisan 2006 - 26137          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği

- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türkiye Çim Hokeyi Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Buz Pateni Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Sutopu Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Halter Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Triatlon Federasyonuna, İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/20)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/20)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/21)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/21)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/22)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/22)

- Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 37)- Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 37)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları