İnteraktif CD

10 Nisan 2006 - 26135          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Malul Olan Jandarma Genel Komutanlığı Mensubu Ergun BARIŞ'a "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesi Hakkında Tebliğ