İnteraktif CD

07 Nisan 2006 - 26132          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10243 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/10243 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARI

- Başbakanlığa Ait Atama Kararı

KÖY İDARİ BAĞLILIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- Köy İdari Bağlılığının Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİK

- Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Sınav ve Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2006/3)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/4)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/5)

- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları