İnteraktif CD

05 Nisan 2006 - 26130          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10202 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Program Koordinatörü Olarak Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2006/10221 Devlet Personel Başkanlığının Ana Hizmet Birimleri ile Yardımcı Hizmet Birimleri Bünyesinde Bulunan (12) Adet Şube Müdürlüğünün Birimler İtibarıyla Dağılımlarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığının 128 Sayılı Kararı- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığının 128 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları