İnteraktif CD

26 Mart 2006 - 26120          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği- Liman Devleti Denetimi Yönetmeliği

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/8)

- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2006 Yılı Ocak ve Şubat Aylarında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- 1/8/2005-31/12/2005 Tarihleri Arasında Elektronik Ortamda Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1-D3) Listesi- 1/8/2005-31/12/2005 Tarihleri Arasında Elektronik Ortamda Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1-D3) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri    - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri