İnteraktif CD

25 Mart 2006 - 26119          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2006/10169 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği- 2006/10169 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği

- Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/11)- Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/11)

- Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21)

- Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 30) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 29)- Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 30) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 29)

- Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 30)- Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 30)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/18 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/18 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/37 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/19 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/37 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/19 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 12. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları