"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Seri No:2006/11

Resmi Gazete Tarihi:25.03.2006

Resmi Gazete Sayısı:26119

MADDE 1 - (1) 12/2/2006 tarihli ve 26078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği"nin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, müteakip maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Kanatlı Sektörüne Yönelik Bio Güvenlik

MADDE 19 - Kanatlı sektöründe tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın ile ilgili damızlık yumurtacı ve/veya damızlık broiler ve/veya kuluçkalık ve/veya yumurtacı ve/veya broiler yetiştiriciliği yapan işletmelerden; tavukçulukta 5000 adet, hindicilikte 2500 adet, ördek, kaz ve bıldırcında 1000 adet, devekuşunda ise 100 adet ve üzeri kapasitelere sahip işletmelere bio güvenlik önlemleri kapsamında kredi kullandırılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bio güvenlik kapsamında kullandırılacak krediler; işletmelerin etrafının duvar ve/veya tel örgülerle çevrilmesini, işletme atıklarını yakma fırını kurulmasını, gübre çukuru açılmasını, yaban hayvanlarının işletmeye girişini engelleyen sistemler kurulmasını, dezenfekte havuzları kurulmasını, dezenfeksiyon maddesi ile dezenfeksiyonda kullanılan alet ve ekipmanlar alınmasını, seyyar su tankları alınmasını ve özel filtreler kurulması konularını kapsar.

İşletme kapasiteleri, tesisin bulunduğu Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü vasıtasıyla belgelendirilir.

Bu konuda kredi talebinde bulunan üreticiler Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış proje ile Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvururlar."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)