İnteraktif CD

18 Mart 2006 - 26112          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama, Ovum ve Embriyo Transferi Faaliyetlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ABKD-2006/2)

- Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)- Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/24 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/8 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/24 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/8 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/28 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/28 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/9 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları