İnteraktif CD

14 Mart 2006 - 26108          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5472 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5472 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10106 Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Türk Para Birimi veya Başka Bir Yabancı Para Birimiyle Yaptığı İşlemlerde; İşlemin Gerçekleştiği Günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuruyla İlgili Para Birimine Çevrilmesi, İktisadi İşletmeye Dahil Kıymetler ile Vergi Matrahlarının Kayıt Yapılan Para Birimine Göre Tespit Edilmesi, Beyannamelerin (Verilmesi Gereken Ayın İlk Gününün Kuruyla) Türk Parasına Çevrilerek Verilmesi ve Hesap Dönemi Bitmeden Kullanılan Para Biriminin Değiştirilmemesi Koşullarıyla Defter Kayıtlarını 1/1/2006 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesine Dair Karar- 2006/10106 Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin, Türk Para Birimi veya Başka Bir Yabancı Para Birimiyle Yaptığı İşlemlerde; İşlemin Gerçekleştiği Günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuruyla İlgili Para Birimine Çevrilmesi, İktisadi İşletmeye Dahil Kıymetler ile Vergi Matrahlarının Kayıt Yapılan Para Birimine Göre Tespit Edilmesi, Beyannamelerin (Verilmesi Gereken Ayın İlk Gününün Kuruyla) Türk Parasına Çevrilerek Verilmesi ve Hesap Dönemi Bitmeden Kullanılan Para Biriminin Değiştirilmemesi Koşullarıyla Defter Kayıtlarını 1/1/2006 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesine Dair Karar

- 2006/10107 Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinin Belirlenmesine Dair Karar

- 2006/10115 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar- 2006/10115 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

- 2006/10116 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Manisa-Beydere Zirai Üretim İşletmesi ve Tarım Meslek Lisesi Müdürlüğünün Kaldırılmasına Dair Karar

- 2006/10124 Bazı İllerde Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına Dair Karar

- 2006/10125 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro Kararları

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARLARI

- İçişleri Bakanlığına Ait 2 Adet Sınır Tespit Kararı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 12 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

- 2006/10129 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/10129 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

- Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik- Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik

ANASTATÜ

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Anastatü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/31 (4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4743 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/58 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/31 (4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4743 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/58 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2006/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2006/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2006/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2006/2 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları