İnteraktif CD

06 Mart 2006 - 26100          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İller Bankası Arasındaki Garanti Anlaşması

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

GENELGE

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2006/1)- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2006/1)

TEBLİĞLER

- Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2006/10)- Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2006/10)

- Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45)- Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 45)

- 2006 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi- 2006 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

- 2006 Yılı Ocak Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi   - 2006 Yılı Ocak Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi