İnteraktif CD

01 Mart 2006 - 26095          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu- 5464 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10014 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofislerinin Faaliyetleri, Program Koordinatörü Olarak Görevlendirilecek Personel ve Ödenecek Ücretler ile Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2006/10043 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10044 Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10045 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Avrasya Arkeoloji Enstitüsünün Adının Avrasya Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2006/10062 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10065 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10069 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2004/7354 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/10069 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2004/7354 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/10072 Uşak İli, Ulubey İlçesi, İnay Köyü, Kır Mevkiinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2006/10075 Gümrük Müsteşarlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

- 2006/10077 İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mevkiinde Bulunan Bazı Taşınmazların Tavukçu Deresinin Islahı Çalışmaları Kapsamında Yapılacak Köprülü Kavşağın İnşaat Alanına Rastlayan Kısımlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 26) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 23)- Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 26) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 23)

KURUL KARARI

- Köye Yönelik Altyapı Yatırımları ile İlgili 2006/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20 (5411 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/6 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20 (5411 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/6 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları