İnteraktif CD

28 Şubat 2006 - 26094          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5459 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5459 Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5460 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5460 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5461 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5461 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5463 Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5463 Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10018 Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsü Hakkında Karar- 2006/10018 Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsü Hakkında Karar

- 2006/10035 Uludağ Milli Parkı Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2006/10038 Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı da Dahil Olmak Üzere Bilgi Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Hizmetlerin, Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

- 2006/10071 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere, Burs Verilmesi Hakkında Karar

- 2006/10105 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler,Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar- 2006/10105 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler,Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2006/10008 Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükeliçi Ahmet Altay CENGİZER'in Merkeze Atanması Hakkında Karar

- 2006/10040 Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerine, Şakir Ercan GÜL ve Rasih Muhammet DANIŞ'ın Atanması ile Şakir Ercan GÜL'ün İkinci Başkan Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Trabzon İli Maçka İlçesine Bağlı Şahinkaya Beldesinin İsminin "ATASU" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Kaplıca Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kaplıca Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Denizcilik Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Temsilciliklerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Temsilciliklerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi İkinci Anadal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Deniz ve Ticaret Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yaz Dönemi Öğrenimi Yönetmeliği

KURUL KARARI

- Tütün Mamullerinin Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi Yazılabilmesine İlişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları