İnteraktif CD

20 Şubat 2006 - 26086          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2006/9993 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Petrol ve Madenler Bakanlığı Arasındaki İkili İşbirliğine Yönelik 2005-2008 Yıllarını Kapsayan Petrol, Doğalgaz ve Maden Arama Alanları Uygulama Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   - Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik