İnteraktif CD

16 Şubat 2006 - 26082          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tüzük

- 2006/9995 Beden Terbiyesi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük- 2006/9995 Beden Terbiyesi Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2006/9987 Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mardin İli'nde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/9994 2005 Yılında Meydana Gelen Kuş Gribinden (Tavuk Vebası) Etkilenen, Kanatlı Sektöründe Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Söz Konusu Üreticilere Yeni Kredi Açılmasına İlişkin Karar- 2006/9994 2005 Yılında Meydana Gelen Kuş Gribinden (Tavuk Vebası) Etkilenen, Kanatlı Sektöründe Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Söz Konusu Üreticilere Yeni Kredi Açılmasına İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları