İnteraktif CD

13 Şubat 2006 - 26079          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik- Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği