İnteraktif CD

11 Şubat 2006 - 26077          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2006/9959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Bazı Sigorta Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart- Bazı Sigorta Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şart

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/3 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları