İnteraktif CD

10 Şubat 2006 - 26076          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Atilla KILIÇ'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2006/2)

- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Murat ÇAKMAK'ın Atanmasına Dir Karar (No: 2006/3)

Yönetmelikler

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından 2006 Yılı İçin Ödenecek Tarla ve Depo Kontrol, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkındaki Tebliğ (No: 2006/6)

- Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (No: ÖSGM-2006/2)

- Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (No: ÖSGM-2006/3)

- Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (No: ÖSGM-2006/4)

- Garanti Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2006/1)

- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2006/2)

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

- Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/23)

- Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Özel Finans Kurumlarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 2006/1 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları