İnteraktif CD

07 Şubat 2006 - 26073          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5452 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5452 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5453 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5453 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mustafa ALBAŞ'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (2006/1)

Atama Kararları

- Devlet ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Tebliğler

- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/125 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/74 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/125 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/74 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/115 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/92 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/115 (5027 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/92 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları