İnteraktif CD

01 Şubat 2006 - 26067          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5451 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilâtı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5451 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilâtı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2006/9941 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

Atama Kararları

- Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik- Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

- Elektrik Bataryalı Araçların Yapı, İşlevsel Emniyet ve Hidrojen Emisyonu ile İlgili Özel Şartlar Konusunda Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-100) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/2)

- Çeki Düzeni ve Onaylanmış Tipte Çeki Düzeni ile Teçhiz Edilmiş Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-102) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/3)

- Güç Tahrikli Araçların Değiştirilebilir Katalitik Konvektörlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-103) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/4)

- Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Taşıtların Özel Yapısal Nitelikleri Konusunda Teknik Düzenlemeye (R-105) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/5)

- Tarım Araçları ve Römorkları İçin Havalı (Pnömatik) Lastiklerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-106) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/6)

- Motorlu Araçlar ve Römorkları İçin Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastiklerin İmalatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-108) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/7)

- Ticari Taşıtlar ve Römorkları İçin Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastiklerin İmalatının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-109) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/8)

- Devrilme Kararlılığı Konusunda N ve O Kategorisi Tankerlerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-111) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/9)

- Değiştirilebilen Hava Yastığı Sistemi İçin Hava Yastığı Modülünün, Onaylanmış Tip Hava Yastığı Modülü ile Donatılmış Değiştirilebilen Direksiyon Simidinin ve Direksiyon Simidine Yerleştirilenin Haricinde Değiştirilebilen Hava Yastığı Sisteminin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-114) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/10)

- Tahrik Sistemlerinde LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) Kullanılması Amacıyla Motorlu Taşıtlara Monte Edilecek Sonradan Takılan Özel LPG Sistemlerinin ve Tahrik Sistemlerinde CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) Kullanılması Amacıyla Motorlu Taşıtlara Monte Edilecek Sonradan Takılan Özel CNG Sistemlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-115) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/11)

- İzinsiz Kullanıma Karşı Motorlu Araçların Korunması ile İlgili Teknik Talimatların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-116) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/12)

- Yuvarlanma Ses Emisyonları Bakımından Lâstiklerin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-117) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/13)

- Bazı Motorlu Araç Kategorilerinin İç Yapısında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı ile İlgili Teknik Talimatların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-118) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/14)

- Motorlu Araçların Köşe Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-119) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/15)

- Tarım ve Orman Traktörleri ile Karayolu Dışında Çalışan Makinelere Takılacak İçten Yanmalı Motorların Net Güç, Net Tork ve Özel Yakıt Tüketimi Ölçümü Konusunda Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-120) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2006/16)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ABKD-2006/1)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/17 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/20 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/17 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/20 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/20 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları