İnteraktif CD

31 Ocak 2006 - 26066          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2006/9952 "Eskişehir Sarıcakaya Termal Turizm Merkezi"nin Adının "Eskişehir Sakarıılıca Termal Turizm Merkezi" Olarak Değiştirilmesi ve "Muğla Bodrum Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi" ile "Muğla Dalaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi"nin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/1)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/1)

- Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 18)- Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 18)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/35 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/18 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/35 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/18 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K 2005/19 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/32 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K 2005/19 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları