İnteraktif CD

27 Ocak 2006 - 26062          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelik

- 2006/9938 Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/9938 Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği (No: 2006/5)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

- Kamu İhale Tebliği (No: 2006/1)- Kamu İhale Tebliği (No: 2006/1)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/14Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/14Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/15Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/13 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2005/15Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları