İnteraktif CD

25 Ocak 2006 - 26060          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9882 Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Mevcut ABD'ye Ait Konvansiyonel Silah, Teçhizat, Donanım ve Malzeme ile Bu Ülkenin Kullanımı İçin Tahsis Edilen Bina ve Arazilerin, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA) Denetim Protokolü Kapsamındaki Denetimlerinde İzlenecek Usullerin Uygulanmasına Dair Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9918 Türkiye-Yemen I. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9909 Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 7Kişi Hakkındaki Hükmün İptaline Dair Karar

- 2006/9931 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Başbakanlık, Maliye, Millî Eğitim, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü ve Stenografi Kursu Yönetmeliği- Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü ve Stenografi Kursu Yönetmeliği

- Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2006/ÖİB-1 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları