İnteraktif CD

20 Ocak 2006 - 26055          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9893 Karaman İli Kent Merkezinde Yer Alan Bazı Alanların, Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Karar

Atama Kararı

- Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelgeler

- Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)-Doğrudan Başbakanlık" ile İlgili 2006/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Emekli Sandığı İştirakçilerinin İşlemleri- Emekli Sandığı İştirakçilerinin İşlemleri" ile İlgili 2006/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/9)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/10)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/11)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/12)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları