İnteraktif CD

19 Ocak 2006 - 26054          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Motorin ile İlgili Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2006/1)

- Benzin Türlerine Ait Mecburi Standard Tebliğlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2006/2)

- Rüzgâr ve Güneş Ölçümlerine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/383 (4691 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/92Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/383 (4691 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/92Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları