İnteraktif CD

17 Ocak 2006 - 26052          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2006/9922 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/9922 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

Genelge

- Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 2006/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğ

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2006 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2006 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 12 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 13 Sayılı Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 14 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları