İnteraktif CD

14 Ocak 2006 - 26049          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9869 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın Süresinin Uzatılmasına İlişkin Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 1)- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 1)

- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2006/1)    - Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2006/1)