İnteraktif CD

08 Ocak 2006 - 26047          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

- Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2006 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2006/2)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/63)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/63)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/64)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/64)

- Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin İthalat: (2006/12) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ