İnteraktif CD

05 Ocak 2006 - 26044          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2006/9899 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2006/9899 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

- Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tebliğler

- 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/2)- 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/2)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/1)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/4)

- Otobiodizel'in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 2)

- Yakıtbiodizel'in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 3)

- Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 4)

- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2006/1)- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2006/1)

Kurul Kararı

- Tütün Mamullerinin Piyasaya Arz Ambalajı Üzerine Fiyat Bilgisi Yazılabilmesine İlişkin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/34 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2005/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/34 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2005/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/36 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2005/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/36 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2005/4 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları