İnteraktif CD

31 Aralık 2005 - 26040 2. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9825 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Yönetmelikler

- İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İthalatçı Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik- İthalatçı Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/1)- Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/1)

- Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/2)

- Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/3)

- Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/4)

- Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/5)

- İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/6)

- Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/7)

- Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/8)

- Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/9)

- Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/10)

- Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/11)

- Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/12)

- İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/13)

- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/14)

- Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/15)

- Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/16)

- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/17)

- Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/18)

- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/19)

- Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/20)

- Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/21)

- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2006/22)