İnteraktif CD

30 Aralık 2005 - 26039          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9802 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9814 Türk-Rus Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2005/9831 4/12/1984 Tarihli ve 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Öngörülen Kanuni Faiz Oranının 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık % 12'den % 9'a İndirilmesi Hakkında Karar- 2005/9831 4/12/1984 Tarihli ve 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Öngörülen Kanuni Faiz Oranının 1/1/2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık % 12'den % 9'a İndirilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Koleji Sınıf Geçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Esas ve Usul

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller

Tebliğler

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 257)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 257)

- 2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi- 2006 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2005/2)- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2005/2)

- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 1)- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları