İnteraktif CD

29 Aralık 2005 - 26038          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9823 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2006 Yılı İçin Alınacak Ücretler Hakkında Karar

- 2005/9824 Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2005/9826 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar- 2005/9826 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 21, 23/8, 31, 47, 48, 82, 86/1-d ve Mükerrer 121 inci Maddelerinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar

- 2005/9827 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Özürlülere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2006 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar- 2005/9827 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Özürlülere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2006 Yılı İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

- 2005/9829 Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır,Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2005/9829 Kütlü Pamuk,Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır,Zeytinyağı ve Sofralık Ham Zeytin Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Atama Kararı

- Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 861 Sayılı Kararı

Yönetmelikler

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği- Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 46)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 46)

- Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ- Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1764 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1764 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları