İnteraktif CD

28 Aralık 2005 - 26037          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9774 Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İlkeler ve Kurallar Bütününün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme Konusundaki 5. BM Konferansıyla İlgili Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türk Hükümeti Arasındaki Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9776 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan,Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2005/9776 Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan,Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9777 Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında İmzalanan,Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2005/9777 Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında İmzalanan,Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2005/9805 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi (SEKP) İçin Uygulama Desteği" Konulu Proje Metni'nin Onaylanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/146 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2005/152 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Karar

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 7 Adet Karar

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 537 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları