İnteraktif CD

26 Aralık 2005 - 26035          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2005/9775 Türkiye Cumhuriyetinin Kültür 2000 Programına Katılımı Hakkında Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9810 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin 30/10/2001 Tarihli ve 2001/3359 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2005/9817 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesinde Yer Alan Bina Gruplarının Tespitine İlişkin Karar- 2005/9817 Çevre Temizlik Vergisi Tarifesinde Yer Alan Bina Gruplarının Tespitine İlişkin Karar

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği