İnteraktif CD

24 Aralık 2005 - 26033 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Milletlerarası Sözleşme

- 2005/9709 30 Aralık 1999 tarihinde imzalanan ve 6/10/2005 tarihli ve 5408 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)'ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokol"ün onaylanması; Hakkında Karar