İnteraktif CD

20 Aralık 2005 - 26029          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Sınır Tespit Kararları

- İçişleri Bakanlığına Ait 2 Adet Sınır Tespit Kararı

Yönetmelikler

- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği- Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tebliğ

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskoont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskoont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/73 (4962 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2003/86 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/73 (4962 Sayılı Kanun ile İlgili), K : 2003/86 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları