İnteraktif CD

18 Aralık 2005 - 26027          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı 2005/9744 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi ile Karabük Mühendislik Fakültesi'nin Kurulması Hakkında Karar

Yönetmelikler

- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği

- Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğ

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)   - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)