İnteraktif CD

16 Aralık 2005 - 26025          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2005/9637 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 2005-2008 Yıllarına İlişkin Kültürel ve Bilimsel Değişim Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

Atama Kararı

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

- Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)- Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 37)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 437)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 437)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/61)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/61)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/62)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2005/62)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları